Decyzja Zarzadu FIFe w zakresie obowiązkowych badań MCO pod kątem dysplazji stawu biodrowego

  Jak wiadomo, podczas tegorocznego GA FIFe przyjęta została Uchwała o obowiązkowym teście radiograficznym pod kątem dysplazji stawu biodrowego dla kotów hodowlanych rasy Maine coon oraz oficjalnej rejestracji i publikacji wyników tych testów.

Na podstawie przyczyn opisanych poniżej, Zarząd FIFe zdecydował o wstrzymaniu implementacji wspomnianej Uchwały GA FIFe, a innymi słowy o przyznaniu wyjątku niestosowania się do tej Uchwały dla wszystkich członków FIFe.

Podjęcie tej decyzji nie było łatwe, podparte zostało rekomendacją Komisji Zdrowia i Dobrostanu FIFe.

Komisja Zdrowia i Dobrostanu zainicjowała ankietę pośród wszystkich członków FIFe w nawiązaniu do podjętej Uchwały przez WZC FIFe, która niestety, wygenerowała odpowiedzi od mniej niż 1/3 członków.

Rozesłane przypomnienie spowodowało pozyskanie odpowiedzi od kolejnej 1/3 członków, co nadal pozostawia 1/3 członków FIFe, którzy nie współpracowali z FIFe w tej kwestii do dnia dzisiejszego.

Choć jest to smutne i szokujące, pragniemy podziękować wszystkim tym członkom, którzy wzięli udział i udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję.

Zarząd FIFe jest przekonany, że ważnym i pożądanym jest testowanie kotów rasy Maine coon pod kątem dysplazji stawu biodrowego i rozmnażanie kotów zdrowych, wolnych od tego schorzenia, ale niemożliwym będzie przebadanie i ocena wyników ponad 15 000 kotów tej rasy, zarejestrowanych w FIFe, w dopuszczalnych ramach czasowych.

Jednym z argumentów jest fakt, że tylko 2 organizacje są gotowe dokonać ewaluacji badań radiograficznych, ale nie są w stanie przebadać ponad 15 000 zarejestrowanych kotów i dokonać oceny otrzymanych wyników w pożądanych ramach czasowych.

Ponadto wiele Europejskich Uczelni Wyższych stwierdziło, że:

– nie zostały ustalone kryteria oceny i interpretacji skanów bądź zdjęć roentgenowskich stawów biodrowych u kotów

– kryteria oceny stosowane przy ocenie wyników badań psów nie mogą być stosowane do interpretacji wyników otrzymanych u kotów.

Oznacza to, że nie ma jednego, równocennego, jednoznacznego sposobu przeprowadzenia testów we wszystkich krajach członkowskich FIFe.

Podsumowując, Zarząd FIFe jest przekonany, że implementacja wspomnianej Uchwały GA FIFe doprowadziła by do chaosu, niepewności i poważnych problemów.

W imieniu Zarządu FIFe

Annette Sjödin – President      Eric Reijers – General Secretary

Z poważaniem

Anna Duraj

Sekretarz Generalny FPL

Badania NFO – GSD IV, BUR – GM2

Od 1 stycznia 2012 koty norweskie leśne, które mają być użyte do hodowli muszą być przetestowane w kierunku choroby spichrzeniowej glikogenu GSD IV. Po homozygotach n/n nie trzeba badać, wymagane są dokumenty dot. badań rodziców. Certyfikat badania GSD4 należy przesłać do klubu.

To samo dotyczy badań kotów BUR na GM2. Certyfikat badań musi być dostarczony najpóźniej z kartą miotu.

W przypadku krycia zagranicą, należy postarać się o kopię badania kocura (ew. rodziców kocura jeżeli byli n/n)

PRZYPOMNIENIE UCHWAŁY FPL z WALNEGO  2015

UCHWAŁA NR 10
„Osoba, będąca członkiem indywidualnym stowarzyszenia zrzeszonego
w Felis Polonii nie może równocześnie posiadać zarejestrowanej hodowli
w organizacji felinologicznej niezrzeszonej w World Cat Congress.

REGULAMIN ŻÓŁTEJ KARTY

CZYTAJ REGULAMIN

Deklaracja podatkowa dla hodowców kotów

Zgodnie z Ordynacja Podatkową każdy hodowca kotów zobowiązany jest złożyć PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od przychodów działów specjalnych produkcji rolnej) za rok 2012 najpóźniej do 30.11.2011 r.

Zakaz sprzedaży kotów na aukcjach

Zarząd FPL Felis Polonia przypomina wszystkim hodowcom o całkowitym zakazie sprzedaży kotów z rodowodami FPL (regulamin hodowlany FIFe: B&R.R 3.3.2) w sklepach zoologicznych, do celów badawczych i na aukcjach, w tym na aukcji internetowej allegro.pl (Zakaz dotyczy również OGŁOSZEŃ o posiadaniu kotów w hodowli. Nie wolno dawać żadnych informacji w częściach aukcyjnych i również OGŁOSZEŃ).

Zarządy Klubów i Stowarzyszeń FPL zobowiązane są do wyciągania konsekwencji wobec swych członków łamiących ten zakaz.

Przynależność do klubu

W wyniku dyskusji prowadzonej na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA w Łodzi w dniu 5.03.2011 zarząd federacji FPL podjął uchwałę:
Każdy członek zwyczajny (osoba) należący do stowarzyszenia/klubu zrzeszonego w Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA (członka FPL) może należeć wyłącznie do jednego stowarzyszenia/klubu (członka) działającego pod patronatem federacji FELIS POLONIA.

Wynika z tego, że członek indywidualny (osoba) nie może należeć do dwóch lub więcej stowarzyszeń/klubów zrzeszonych w Felis Polonia.